Dokumentar: Hasan Prishtina – PRIJES I KRYENGRITJES PJESA E DYTE